كتاب هفته

توضیحات محصول

کتاب هفته با نام دیگر کیهان هفته عنوان مجله يا کتاب جیبی يا هفته نامه ایست که در صد و چهار شماره به چاپ رسید

کتاب هفته یا کیهان هفته شامل بهترين داستان كوتاه ها و اشعار بزرگان ايراني و خارجي كه بسياري آنها حتي چاپ نشده بوده اند.در كتاب هفته ما شاهد بسياري ترجمه هاي بكر كه براي اولين بار در اين نشريه چاپ گرديد.نقاشي و طرحهاي استاداني چون مميز و غيره

شعرهاي بكري  و مقالات ادبي و تاريخي به همراه دانستنيها و سرگرمي ها از خصوصيات باز اين كتاب مي باشد

کتاب هفته در صد و چهار شماره در دهه چهل به پايان رسيد

کیهان هفته در طي دو سال 104 شماره انتشار داد ، كه يكي از پر بارترين نشریات تاريخ مطبوعات ايران است

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید