مجله امید ایران

توضیحات محصول

مجله امید ایران  اول بار در سال بیست و هفت انتشار یافت . مجله امید ایران  یک مجله هفتگی سیاسی، اجتماعی بود که در سال ۱۳۵۳ بعد ۲۶ سال در دوره خفقان محمدرضا شاه توقیف گردید. ولی این مجله در شروع انقلاب اسلامی با توجه به آزادی مطبوعات دوره جدید خود را در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۵۷ شروع نمود و حدوداً انتشار آن تا اواخر سال ۱۳۵۸ و اوایل سال ۱۳۵۹ ادامه داشت.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید