مجله تهران مصور

توضیحات محصول

مجله تهران مصور با موضوعات  مختلف در زمینه های اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و هنری, در یک هزار شماره و در قالب چهار دوره منتشر شده است .دوره اول به صاحب امتیازی ‘عباس نعمت’, از 1308تا .1320دوره دوم از 1320تا 1329به ریاست ‘احمد دهقان ‘که مخالفت با توده‌ای‌ها مهم‌ترین ویژگی این دوره مجله بود .دوره سوم از 1330تا 1353با صاحب امتیازی ‘عبدالله والا ‘و دوره چهارم در سال‌های 1357و 1358که باز هم صاحب امتیاز آن عبدالله والا و سردبیر آن مسعود بهنود بو

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید