مجله یادگار

توضیحات محصول

مجله یادگار یكی از مجلات وزین ادبی در تاریخ مطبوعات ایران است. این مجله گران سنگ كه به مدیریت دانشمند و مورخ مشهور عباس اقبال آشتیانی استاد تاریخ و ادب دانشگاه انتشار می‏یافت از جمله مجلات ادبی و تحقیقی است كه دوره‏های پنجگانه آن مجموعه‏ ای ازمقالات تحقیقی دانشمندان معاصر است. نخستین شماره این مجله در شهریور ماه 1323 شمسی انتشار یافته است. مقاله زیر كه در شماره چهارم سال اول مندرج گردیده است از مقالات عباس اقبال است. ضمناَ مجموعه مقالات استاد عباس اقبال آشتیانی به كوشش آقای دكتر محمد دبیرسیاقی در سال 1350 به طبع رسیده است.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید